• Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Reagujemy na zagrożenia praworządności i podstawowych wartości demokratycznych
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Łączymy długoletnie i ugruntowane doświadczenie z pasją i energią młodych prawników
  • Rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy
  • Podejmujemy śmiałe działania i nieszablonowe rozwiązania dla dobra klienta
  • Święty Iwo Hélory - patron prawników, ubogich oraz wdów i sierot

Chronologia i „losy” petycji Stowarzyszenia Patria Nostra do Very Jourovej i Komisji Europejskiej

Chronologia i „losy” petycji Stowarzyszenia  do Very Jourovej i Komisji Europejskiej

Działania Stowarzyszenia Patria Nostra aktualnie koncentrują się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze to walka z bezczynnością Komisji Europejskiej w sprawie wyroku Karola Tendery vs. ZDF, która to bezczynność może sprawić, że żadne polskie wyroki nie będą wykonywane
na terenie UE, a co najmniej w Niemczech(klauzula porządku publicznego).

Drugie to pytanie prejudycjalne, zadane do TSUE przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Co bardzo ważne - jeżeli TSUE podzieli intencje sędziów pytających, to albo właściwym dla rozstrzygania spraw "polskich obozów" będzie sąd niemiecki, czyli miejsce pozwanego, lub też wobec braku tzw. indywidualizacji, tj. indywidualnego adresata obrażającego zwrotu "polskie obozy", droga sądowa w procesach cywilnych przeciwko osobom lub instytucjom rozpowszechniającym fałszywe historycznie przekazy o rzekomo polskich obozach śmierci, będzie całkowicie zamknięta.

Poniżej krótki opis działań, podejmowanych w tych sprawach.

Marzec 2019 – Stowarzyszenie Patria Nostra kieruje apel do polskich posłów Parlamentu Europejskiego z prośbą o zwrócenie się do odpowiednich organów UE, aby oceniły one prawidłowość postanowienia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe. W lipcu 2018 r. obozy zagłady”. Inspiracją do przeprowadzenia tej akcji był fakt wydania przez wydał on orzeczenie blokujące wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie p. Karola Tendery przeciwko niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF. Trybunał stwierdził w nim, że nakazanie opublikowania przeprosin naruszy klauzulę porządku publicznego.

Do sprawy włączyli się europosłowie – Dobromir Sośnierz, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Karol Karski, Ryszard Czarnecki oraz Kazimierz Michał Ujazdowski. Jaką otrzymali odpowiedź? Żadną, bowiem Komisja stwierdziła że nie są jej znane żadne praktyki sądów niemieckich podważających orzeczenia wydane w innych państwach członkowskich.

https://patrianostra.org.pl/apel-do-poslow-parlamentu-europejskiego/

 

W grudniu 2019 r. Stowarzyszenie wystosowało więc petycję do Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie wykonania prawomocnego wyroku polskiego sądu na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Petycja została wysłana do Very Jourovej zarówno bezpośrednio, jak i można ją było podpisywać na platformie CitizenGO, skąd była przekazywana do wiceprzewodniczącej KE.

https://patrianostra.org.pl/petycja-do-pani-very-jourovej-wiceprzewodniczacej-komisji-europejskiej/

https://patrianostra.org.pl/komunikat-stowarzyszenia-patria-nostra-reakcja-komisji-europejskiej-na-petycje-stowarzyszenia-patria-nostra-do-wiceprzewodniczacej-komisji-europejskiej-very-jourovej/

 

W grudniu 2019 r. petycję w sprawie wykonania wyroku SA w Krakowie zarejestrowaliśmy też na oficjalnym portalu petycji KE.

W kwietniu 2020 otrzymaliśmy odpowiedź, którą podpisała szefowa biura gabinetu politycznego Salle Sastamoinen, w imieniu wiceszefowej KE. W odpowiedzi stwierdzono, że Komisja Europejska nie ma kompetencji w zakresie określania granic, w jakich sądy państw członkowskich mogą odwoływać się do pojęcia porządku publicznego w celu odmowy uznania orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego. Jednocześnie Wiceprzewodnicząca KE wskazała, że odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Trybunale Sprawiedliwości UE. Pominięto całkowicie fakt, że niemieccy sędziowie nie zwrócili się do TSUE o wykładnię prawa UE. Zatem dopiero Komisja Europejska, może spowodować, aby przyjęty przez nich pogląd prawny został zweryfikowany. Z niejasnych powodów zwrócono nam również uwagę, że polscy sędziowie skierowali do TSUE zapytanie prejudycjalne, czy mają prawo rozstrzygać spory dotyczące „polskich obozów”.

Patria Nostra Stowarzyszenie Patria Nostra w odpowiedzi przedstawiła kolejny raz swoje stanowisko. Wystosowaliśmy też oficjalną skargę na w/w decyzję i zwróciliśmy się o wsparcie petycji złożonej do KE. Może to uczynić każdy składając indywidualną skargę i wysyłając ją do KE elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

https://patrianostra.org.pl/odpowiedz-stowarzyszenia-patria-nostra-do-komisji-europejskiej-w-sprawie-petycji-do-very-jourovej/

 

W maju 2020 otrzymaliśmy z kolei odpowiedź w sprawie petycji zarejestrowanej na portalu petycji KE.

Komisja Petycji uznała ją za dopuszczalną, ponieważ poruszona kwestia wchodzi w zakres działań Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Petycji, Dolors Montserrat poinformowała nas, iż poprosiła Komisję Europejską o zbadanie sprawy. Przekazałam ją również Komisji Prawnej w celu przedstawienia opinii oraz poinformowała o petycji Komisję Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Stowarzyszenie Patria Nostra będzie informowane o dalszych działaniach podejmowanych w związku z petycją.

https://patrianostra.org.pl/stowarzyszenie-patria-nostra-otrzymalo-odpowiedz-z-ke/